Alena Hellerová home sense design Pinterest Alena Hellerova Design
E-mail: design@alenahellerova.cz, Tel: (+420) 606 861 050
Zavřít

BYDLENÍ 6 smyslů

BYDLENÍ 6 smyslů
BYDLENÍ 6 smyslů

Nahlédnutí pod ruce designérky, která to všechno vidí tak trochu jinak :)

Pokud bychom použili všech pět smyslů při vytváření pracovních prostor,  přineslo by toto šťastnější a produktivnější pracovníky? Pokud bychom pozitivně působili na všech šest smyslů samotným domovem, přineslo by to více klidu a možnosti koncentrace nám samotným?
Většina návrhářů vytváří prostory dle zvyklostí, berouc v potaz pouze dva z našich pěti smyslů; jmenovitě zrak a hmat. Ani já si nevybavuji, že bych při studiích byla povzbuzována k zamýšlení se nad tím, jaká vůně bude v prostoru recepce.. Dnes už ale víme, že zohlednění vůní, zvuků a chutí při konstrukci prostoru je možné, ba přímo žádoucí. Studie ukazují, že smyslové vnímání je významnou součástí naší orientace v prostoru a v životě jako takovém. To platí pro naše příbytky nebo pracovní prostory dvojnásob.
 

Program Bydlení 6 smyslů, ve kterém jsou propojeny  poznatky a učení starých mistrů, zákonitosti vnímání našimi smysly (zrak, hmat, čich, sluch, chuť, 6. Smysl) a znalosti estetiky a moderního designu se zabývá řešením onoho vakua, které vzniklo díky rozpojení architektury a designu od ostatních tvůrčích disciplín a často i od běžného selského rozumu.  Výsledkem jsou mnohorkát prostory, které nesplňují zásadní úlohu – to, abychom se v nich cítili příjemně  a sami sebou.

Co znamená tvořit bydlení dle zásad 6 smyslů?

Vnímání prostoru komplexně jako celek

Tvorba prostoru, kde jsou pozitivně zaměstnány všechny naše smysly

Tvorba prostoru, který se nám stává podporou a povzbuzením

Tvorba prostoru, ve kterém se daří všem živým tvorům i rostlinám

Vytváření atmosféry, která umožní načerpat tvůrčí energii

Vytváření atmosféry, ve tkeré rádi tráví čas naši přátelé i blízcí

Tvorba interiéru, který respektuje jak prostor samotný, tak člověk a v něm působícího

 

Potěšením všech 5 smyslů docílíme u svých zaměstnanců i nás samotných doma větší produktivity, kreativity i schopnosti odpočívat ve správnou chvíli. Zapojením tzv. 6. Smyslu odkrýváme možnosti, které skýtá naše schopnost vnímat na první pohled skryté skutečnosti a souvislosti.  Více o působení jednotlivých smyslů a jejich význam při tvorbě bydlení budu publikovat v této sekci.

frame-scrollup