top of page

Lesní terapie

Co je lesní terapie

Obecně se pojem lesní terapie vykládá jako čas strávený v lese nebo jiném přírodním prostředí s cílem zlepšení fyzické i psychické pohody. Původně se tato terapie nazývá „sen-lin-yü“ a jedná se o tradici pocházející z Číny starou více než 2500 let. V Japonsku v 80. letech vznikla její varianta zvaná Shinrin-yoku. Shinrin znamená v japonštině „les“ a yoku „koupel“. Shinrin- yoku tedy překládáme jako „koupel v atmosféře lesa“ nebo „propojení se s lesem skrze své smysly“. Nejedná se o cvičení, chůzi ani běh. Jde o prostý pobyt v lesním nebo jiném přírodním prostředí a o to, propojit se s ním prostřednictvím všech našich 5 smyslů. Průvodce lesní terapie pomáhá účastníkům otevřít dveře k přírodě prostřednictvím propracovaného systému jednoduchých aktivit tzv. pozvánek.

My a příroda

Všichni víme, jak dobře se můžeme v přírodě cítit. Známe to už tisíce let. Lidstvo vždy žilo a vyvíjelo se ve velmi úzkém propojení s přírodou. Máme to zapsáno v našich DNA. Zvuky lesa, vůně stromů, slunce hrající si v listech, čerstvý čistý vzduch. Jsme součástí přirozeného světa. Náš rytmus je rytmem přírody. Když pomalu procházíme lesem a pozorujeme, posloucháme, cítíme vůně a chutě, harmonizujeme tím náš rytmus s přírodou. Náš nervový systém se může vrátit k původnímu nastavení, naše tělo a duše se vrátí tam, kam patří.

IMG_7501.HEIC
IMG_4297.JPG
IMG_9765.HEIC

Proč ke lesní terapie důležitá?

Většina lidí na celé naší planetě žije ve městech. Jsou to úžasná místa plná možností a energie, jenže zároveň bývá život ve městě často dosti stresující. Také čím dál více  času trávíme v uzavřených prostorech a v nepřetržitém kontaktu s technologiemi. Příznaky těchto stresů a technostresů (stresů z technologií) mohou sahat od úzkostí, bolestí hlavy, deprese, duševní únavy, napětí v očích a krku až po nespavost, frustrace a podrážděnost.

Dobrá zpráva je, že na naše zdraví může mít pozitivní vliv i poměrně krátká chvíle strávená v přírodě. Už dvouhodinový pobyt v přírodním prostředí nám pomůže zpomalit, uvolnit se a odložit stres. Kontakt s přírodou je stejně tak nezbytný pro celkové zdraví jako pohyb a zdravá strava.

IMG_7434.HEIC
IMG_8804.HEIC

Benefity lesní terapie

       redukuje stres

       snižuje krevní tlak

       zlepšuje kardiovaskulární a metabolické zdraví

       snižuje hladinu cukru v krvi

       zlepšuje soustředění a paměť

       odstraňuje deprese

       ovlivňuje práh bolestivosti

       dodává energii

       povzbuzuje imunitní systém díky zvýšení počtu tzv. NK buněk

       zvyšuje produkci protirakovinové bílkoviny

       zlepšuje kvalitu spánku

       zvyšuje pocit štěstí a radosti ze života

       zlepšuje vztahy a také vztah k přírodě

Průběh lesní terapie

 

Procházka lesní terapie je velmi pomalá procházka v lesním nebo jiném přírodním prostředí s cílem zlepšení celkové pohody, uvolnění, odpočinku a propojení člověka s přírodou i se sebou samotným. Lesní terapie trvá většinou 3 hodiny a je založená na propracovaném systému jednoduchých aktivit tzv. pozvánek, které pomáhají postupně zapojovat všechny naše smysly a nořit se hlouběji do atmosféry lesa. Naše těla se zpomalí a my si užíváme jen přítomného okamžiku v náruči přírody. Nic nemusíme, jen jsme. Mezi jednotlivými pozvánkami máme možnost sdílet v kruhu, což ještě více posiluje náš vnitřní zážitek i zážitky celé skupiny. Procházku uzavíráme společným čajovým rituálem. Na konci se zpravidla cítíme uvolněně, radostně, propojení s krásou a jedinečností přírody i nás samotných.

IMG_9265.HEIC
IMG_4311.HEIC

Proč s průvodcem?

 

Certifikovaní průvodci lesní terapie prošli intenzivním výcvikem a jsou vyškoleni k tomu pomáhat zlepšovat smyslové vnímání účastníků a vést je k propojení se s vlastním tělem, přírodou a ostatními bytostmi přírody. Průvodce účastníkům otevírá dveře k přírodě prostřednictvím tzv. pozvánek. Dále pomáhá účastníkům zpomalit, spojit se s tělem a přítomným okamžikem. Vždy pracuje ve spolupráci s přírodou a zároveň je k dispozici jako podpora, která umožňuje účastníkům zažít, co jim příroda v daném okamžiku nabízí. Procházka lesní terapie se často přirovnává k józe. Jakmile se naučíme prvky lesní terapie, můžeme je praktikovat a rozvíjet sami. Nicméně většina pravidelně praktikujících se shodne na tom, že skupinové procházky jsou více zábavné, podporující, propojující a hlavně pokaždé jiné.

Procházky s průvodcem jsou strukturované do 3 částí. V první části se využívá smyslové spojení s přírodou k posunu od myšlení a starostí běžného dne k propojení se s tělem, daným místem a přítomným okamžikem. V druhé části se otevírá možnost přejít do tzv. liminálního stavu, kde čas plyne pomaleji a kde můžeme prožívat a vnímat jinak než jsme běžně zvyklí. V poslední části integrujeme lesní prožitky při čajovém rituálu a tím i symbolicky přecházíme z liminálního stavu zpět do běžného života.

IMG_9110 2.HEIC

"Procházka lesem se mi moc líbila, bylo to pro mě takové příjemné zastavení a nadechnutí uprostřed týdne v přítomnosti stejně naladěných žen. Ale nebyl to jen odpočinek, cítila jsem a stále cítím, že se ve mně událo cosi hlubšího, léčivého. Odpoledne se dostavila únava, taková zvláštní a to byl jasný signál, že to nebyla jen obyčejná procházka v lese. Cítila jsem, že mě to jaksi trochu vyhodilo ze zaběhlých vzorců. Dokážu nyní více cítit přírodu, stromy, zpomalit, zastavit se ale tak trochu jinak než dříve, jsem bdělejší v určitých věcech.

Děkuji za tento zážitek."

Eliška

bottom of page